Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc thôi hưởng trợ giúp xã hội hàng tháng đối với 10 đối tượng thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội của xã Hương Toàn
Ngày cập nhật 08/06/2022

Ngày 26  tháng  5  năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 956/QĐ-UBND về việc thôi hưởng trợ giúp xã hội hàng tháng đối với 10 đối tượng thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội của xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà.

 

Lý do:  Từ trần.

(Có danh sách kèm theo)

(Kèm theo Quyết định số: 956/QĐ-UBND ngày   26  tháng 5 năm 2022 của UBND thị xã Hương Trà)

 
                       

STT

Họ và tên đối tượng

Năm sinh

Trú quán

Thuộc đối tượng

Ngày thôi hưởng

Lý do

Ngày từ trần

Trích lục khai tử (bản chính/ bản sao)

Ngày cấp

Ghi chú

 
 
 
 

1

Trần Thị Xuyến

1954

Thôn Dương Sơn, xã Hương Toàn

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

01/06/2022

Từ trần

04/05/2022

343/TLKT-BS

11/05/2022

 

 

2

Nguyễn Thị Thiều

1935

Thôn Giáp Tây, xã Hương Toàn

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/06/2022

Từ trần

08/05/2022

351/TLKT-BS

13/05/2022

 

 

3

Nguyễn Thị Dung

1958

Thôn Vân Cù Nam Thanh, xã Hương Toàn

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

01/05/2022

Từ trần

29/04/2022

336/TLKT-BS

10/05/2022

 

 

4

Lê Đình Tuận

1933

Thôn Triều Sơn Trung, xã Hương Toàn

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/06/2022

Từ trần

06/05/2022

349/TLKT-BS

13/05/2022

 

 

5

Nguyễn Thị Duyệt

1925

Thôn An Thuận, xã Hương Toàn

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/06/2022

Từ trần

07/05/2022

332/TLKT-BS

10/05/2022

 

 

6

Phan Yên

1956

Thôn Dương Sơn, xã Hương Toàn

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

01/05/2022

Từ trần

22/04/2022

312/TLKT-BS

04/05/2022

 

 

7

Võ Thị Lang

1937

Thôn Triều Sơn Trung, xã Hương Toàn

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/05/2022

Từ trần

10/04/2022

281/TLKT-BS

22/04/2022

 

 

8

Hoàng Thị Đờn

1917

Thôn An Thuận, xã Hương Toàn

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

01/05/2022

Từ trần

21/04/2022

316/TLKT-BS

05/05/2022

 

 

9

Nguyễn Sanh Hoái

1930

Thôn Vân Cù Nam Thanh, xã Hương Toàn

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/04/2022

Từ trần

30/03/2022

284/TLKT-BS

22/04/2022

 

 

10

Trần Quý

1930

Thôn Dương Sơn, xã Hương Toàn

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/05/2022

Từ trần

29/04/2022

342/TLKT-BS

11/05/2022

 

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.157.996
Truy câp hiện tại 554