Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc thôi hưởng trợ giúp xã hội hàng tháng đối với 03 đối tượng thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội của phường Hương Xuân
Ngày cập nhật 08/06/2022

Ngày 26 tháng 5 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 952  /QĐ-UBND về việc  thôi hưởng trợ giúp xã hội hàng tháng đối với 03 đối tượng thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội của phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà.

 

Lý do:  Từ trần.

(Có danh sách kèm theo)

(Kèm theo Quyết định số: 952  /QĐ-UBND ngày  26 tháng 5 năm 2022 của UBND thị xã Hương Trà)

 
                       

STT

Họ và tên đối tượng

Năm sinh

Trú quán

Thuộc đối tượng

Ngày thôi hưởng

Lý do

Ngày từ trần

Trích lục khai tử (bản chính/ bản sao)

Ngày cấp

Ghi chú

 
 
 
 

1

Nguyễn Đình Giảng

1927

Tổ dân phố Thượng Khê, phường Hương Xuân

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/06/2022

Từ trần

07/05/2022

206/2022/TLKT-BS

16/05/2022

 

 

2

Phạm Thị Cam

1937

Tổ dân phố Thanh Lương 4, phường Hương Xuân

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/04/2022

Từ trần

21/03/2022

93/2022/TLKT-BS

26/03/2022

 

 

3

Nguyễn Văn Lợi

1941

Tổ dân phố Thanh Lương 2, phường Hương Xuân

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

01/06/2022

Từ trần

04/05/2022

212/2022/TLKT-BS

17/05/2022

 

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.157.996
Truy câp hiện tại 624