F:\F_Portal\huongtra.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc phân bổ kinh phí để hoàn ứng Dự án nông thôn tổng hợp miền Trung
Ngày cập nhật 08/06/2022

Ngày 03 tháng 6 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 985  /QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 66.218.000 đồng (Sáu mươi sáu triệu hai trăm mười tám ngàn đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh để hoàn ứng vốn đã ứng trước thực hiện Dự án nông thôn tổng hợp miền Trung.

 

Giao trách nhiệm cho Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã phối hợp với Kho bạc Nhà nước Hương Trà lập thủ tục hoàn ứng theo đúng quy định.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.283.789
Truy câp hiện tại 3.185