Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số A 092868 đã cấp cho bà Chế Thị Củ
Ngày cập nhật 21/06/2022

Ngày 03 tháng 6 năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 173/QĐ-STNMT về việc hủy Huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số A 092868 tại thửa đất số 463, tờ bản đồ số 4, diện tích 1780,0 m2, mục đích sử dụng: Đất ở và đất vườn tọa lạc tại xã Hương Chữ, huyện Hương Trà do Ủy ban nhân dân huyện Hương Trà (nay là phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà) cấp cho bà Chế Thị Củ ngày 20 tháng 01 năm 1992. Ngày 16 tháng 11 năm 2005, thực hiện đăng ký biến động chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông, bà Hoàng Thế Phúc – Hà Thị Dinh diện tích 700,0 m2;  Ngày 02 tháng 6 năm 2008, thực hiện đăng ký biến động chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông, bà Hoàng Thế Đức – Lê Thị Diễn diện tích 490,0 m2, diện tích còn lại là 590,0 m2.

Lý do huỷ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên đã bị mất.

 

Tập tin đính kèm:
Thanh Thảo - CNVPĐK Đất Đai
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Tối 28/7/2022, tại Trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh Thừa Thiên...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.157.996
Truy câp hiện tại 6.274