F:\F_Portal\huongtra.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 466418 đã cấp cho bà Nguyễn Thị Em
Ngày cập nhật 21/06/2022

Ngày 25 tháng 5 năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 125/QĐ-STNMT về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CC 466418 tại thửa đất số 208, tờ bản đồ số 38, diện tích 687,6 m2 (Đất ở tại đô thị: 300 m2; Đất trồng cây lâu năm: 387,6 m2); tọa lạc tại: TDP Lại Bằng 2, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho ông Đặng Đình Khanh ngày 08 tháng 8 năm 2016; ngày 15 tháng 12 năm 2017 thực hiện đăng ký biến động chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Em.

Lý do huỷ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên đã bị mất.

Tập tin đính kèm:
Thanh Thảo - CNVPĐK Đất Đai
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Sáng ngày 26/9, Phòng Lao động - Thương binh và Xã...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.283.789
Truy câp hiện tại 2.837