F:\F_Portal\huongtra.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số số B 000159 đã cấp cho bà Châu Thị Nguyệt
Ngày cập nhật 21/06/2022

Ngày 10 tháng 5 năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 134/QĐ-STNMT về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số B 000159 tại thửa đất số 626, tờ bản đồ số 4, diện tích 1665 m2 (Đất vườn ở); tọa lạc tại: xã Hương Vân, huyện Hương Trà do Ủy ban nhân dân huyện Hương Trà (nay là phường Hương Vân, thị xã Hương Trà) cấp cho bà Châu Thị Nguyệt năm 1992.

Lý do huỷ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên đã bị mất.

Tập tin đính kèm:
Thanh Thảo - CNVPĐK Đất Đai
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.283.789
Truy câp hiện tại 3.484