F:\F_Portal\huongtra.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Giấy phép môi trường Dự án Trạm trộn bê tông nhựa phục vụ dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn
Ngày cập nhật 21/06/2022

Ngày 31 tháng 5 năm 2022, UBND thị xã cấp Giấy phép môi trường số 1676/GPMT-UBND cấp phép cho Công ty TNHH  Đại Hiệp, địa chỉ tại Số 06, ngõ 61A đường Duy Tân, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án Trạm trộn bê tông nhựa phục vụ dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn tại phường Hương Văn, thị xã Hương Trà.

1. Thông tin chung của dự án đầu tư/cơ sở:

1.1. Tên dự án đầu tư: Trạm trộn bê tông nhựa phục vụ dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn.

1.2. Địa điểm hoạt động: Phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

1.3. Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư: 2900440462, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An cấp, đăng ký lần đầu ngày 14/03/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 29/7/2020.

1.4. Mã số thuế: 2900440462.

1.5. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Trạm trộn bê tông nhựa.

1.6. Phạm vi, quy mô, công suất của dự án đầu tư/cơ sở:

  - Dự án thực hiện trong phạm vi diện tích 3.395 m2.

  - Dự án gồm dây chuyền trạm trộn bê tông nhựa công suất 120 tấn/h và các công trình phụ trợ khác.

2. Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường kèm theo:

2.1. Được phép xả khí thải vào môi trường thông qua ống khói của dây chuyển sản xuất bê tông nhựa nóng có tọa độ (hệ VN-2000, kinh tuyến 107, múi chiếu 30): X=1823465 (m); Y=549425 (m) và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Giấy phép này.

2.2. Bảo đảm giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Giấy phép này.

2.3. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Giấy phép này.

(Có giấy phép kèm theo)

Tập tin đính kèm:
Thu Phương - Phòng TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.283.789
Truy câp hiện tại 3.530