Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc phân bổ kinh phí từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2021 (đợt 5)
Ngày cập nhật 22/06/2022

Ngày 21 tháng 06 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1055/QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng) từ nguồn vốn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2021 chuyển sang, cấp cho Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà để triển khai thực hiện dự án Hạ tầng khu quy hoạch tổ dân phố 3, phường Tứ Hạ.

 

Giao trách nhiệm cho: Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm thông báo vốn cho Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, đúng quy định hiện hành                   

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Ngày 19/8/2022, trong quá trình thực hiện kiểm tra định kỳ...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.169.984
Truy câp hiện tại 4.329