Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc phân bổ kinh phí chỉnh lý tài liệu để thực hiện việc Chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đống
Ngày cập nhật 22/06/2022

Ngày 21 tháng 6 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1054/QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh và nguồn năm trước chuyển sang cấp cho Phòng Nội vụ thị xã để thực hiện việc Chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đống của phòng Giáo dục & Đào tạo, phòng Văn hóa & Thông Tin, phòng Y tế và Thanh Tra thị xã Hương Trà, trong đó:

 

- Nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh: 300.000.000 đồng

- Nguồn năm trước chuyển sang:          200.000.000 đồng

Giao trách nhiệm cho Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã cấp kinh phí cho Phòng Nội vụ thị xã.

Phòng Nội vụ thị xã có trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích, nội dung và quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Ngày 19/8/2022, trong quá trình thực hiện kiểm tra định kỳ...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.169.984
Truy câp hiện tại 3.298