Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cấp kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo quý II năm 2022
Ngày cập nhật 13/07/2022

Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà vừa ban hành Quyết định số1120/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 về việc phê duyệt danh sách hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo để làm căn cứ hỗ trợ tiền điện quý II năm 2022.

 

Định mức tiêu thụ điện, đơn giá và mức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội hàng tháng: Mỗi hộ nghèo, hộ chính sách chỉ được hưởng một mức hỗ trợ điện tiêu thụ cho sinh hoạt theo quy định tại Thông tư số 190/2014/TT-BTC ngày 11-12-2014 của Bộ Tài chính là 30 KWh/hộ/tháng.

Theo đó, tổng số hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo trên địa bàn thị xã được hỗ trợ tiền điện là 701 hộ với tổng số tiền thực hiện hỗ trợ là 95.634.000 đồng Trong đó:

Số hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập, được hỗ trợ tiền điện là 628 hộ, với số tiền 86.664.000 đồng, số hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo, được hỗ trợ tiền điện là 73 hộ, với số tiền: 8.970.000 đồng.

Trường hợp hộ có nhiều thành viên hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng hoặc thuộc diện được hỗ trợ tiền điện theo các chính sách khác nhau thì chỉ được hưởng 01 mức hỗ trợ tiền điện cao nhất.

Với chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ chính sách xã hội rất có ý nghĩa, góp phần động viên, giúp các hộ gia đình bớt khó khăn trong cuộc sống.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.131.225
Truy câp hiện tại 3.339