F:\F_Portal\huongtra.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tin Chính 2016
Quay lại12345Xem tiếp
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Việt Nam có 54 dân tộc anh em cùng sinh sống, trải qua lịch...
Triển khai thực hiện Thông tư số 05/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn sử dụng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
Ngày cập nhật 20/07/2022

Ngày 31 tháng 5 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BKHCN về việc hướng dẫn sử dụng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

Thông tư này hướng dẫn sử dụng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp được thành lập theo quy định pháp luật, các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2022 và áp dụng cho việc sử dụng Quỹ khoa học và công nghệ tại doanh nghiệp từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022.

Nội dung hướng dẫn về thuế, quản lý tài chính và quản lý tài sản hình thành từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng các văn bản quy phạm pháp luật mới thì áp dụng theo các văn bản mới.

Nội dung chi tiết Thông tư trong file đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
Minh Hạnh - Phòng Kinh tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.506.019
Truy câp hiện tại 668