Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thực hiện môn Lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018
Ngày cập nhật 20/07/2022

Ngày 11/7/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch 770 /KH- BGDĐT về việc thực hiện môn Lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho năm học 2022-2023. Sau thông tin Bộ điều chỉnh chương trình môn lịch sử ở bậc trung học phổ thông chỉ còn 52 tiết/năm học, nhiều trường nhanh chóng điều chỉnh, sắp xếp lại các tổ hợp.

 

Theo nội dung của kế hoạch:

Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GDĐT theo trình tự, thủ tục rút gọn;

Xây dựng, lựa chọn, điều chỉnh Chương trình Lịch sử phần bắt buộc cấp THPT từ trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, xây dựng tài liệu tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên môn Lịch sử thực hiện Chương trình Lịch sử bắt buộc, tổ chức tập huấn để nâng cao năng lực tổ chức dạy học cho cán bộ quản lý, giáo viên, thực hiện có hiệu quả phần Lịch sử bắt buộc.

 

Văn Thu Thảo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.147.118
Truy câp hiện tại 664