Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam
Ngày cập nhật 20/07/2022

Ngày 15/7, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 840/QĐ-TTg về Ngày Truyền thống Thanh tra Việt Nam.

 

Theo đó, lấy ngày 23/11 hàng năm là “Ngày Truyền thống Thanh tra Việt Nam”.

Việc tổ chức “Ngày Truyền thống Thanh tra Việt Nam” được yêu cầu phải bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, có hiệu quả và tránh hình thức.

Cạnh đó, phải giáo dục truyền thống, động viên phong trào thi đua lao động, công tác, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ pháp luật, khơi dậy và phát huy niềm vinh dự, tự hào, trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và đạo đức cách mạng của công chức, viên chức, người lao động ngành Thanh tra.

Tổ chức “Ngày Truyền thống Thanh tra Việt Nam” cũng phải bảo đảm biểu dương, khen thưởng bằng các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật với tập thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, gương mẫu thực hiện chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Tổng Thanh tra Chính phủ được giao căn cứ vào quy định hiện hành có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức thực hiện "Ngày Truyền thống Thanh tra Việt Nam" theo đúng nội dung, yêu cầu.

Ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra Đặc biệt - tổ chức tiền thân của ngành Thanh tra. Từ đó, ngày 23/11 đã trở thành ngày truyền thống của ngành Thanh tra Việt Nam.

 

Văn Thu Thảo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.612.913
Truy câp hiện tại 3.159