Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ủy ban MTTQ thị xã Hương Trà: Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Ngày cập nhật 25/07/2022

Sáng ngày 15/7/2022, tại hội trường Trung tâm Chính trị thị xã, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã tổ chức hội nghị lần thứ 8 (khóa X), nhiệm kỳ 2019 - 2024 để sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chất - Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng chí Lê Hồng Thắng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đồng chí Đỗ Ngọc An - Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương – UVTV, Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, các đồng chí Thường trực UBMTTQVN thị xã và các đồng chí là Ủy viên Ủy ban MTTQ thị xã khóa X.  

Trong 06 tháng đầu năm, Mặt trận từ thị xã đến cơ sở bám sát và kịp thời triển khai đồng bộ Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2022 và đã đạt được những kết quả nhất định. Mặt trận các cấp trên địa bàn thị xã phối hợp tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, phát luật của Nhà nước như: Vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp, Nghị quyết HĐND về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh nhằm thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ chủ trì và các tổ chức thành viên phát động; nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện Đề án Ngày chủ nhật xanh, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Namtheo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; lựa chọn các nội dung và giải pháp để triển khai có hiệu quả Phong trào thi đua Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hội nhập quốc tế”. Vận động, tiếp nhận và phân bổ quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, các đối tượng yếu thế trong xã hội, kết quả: phân bổ 2.916 suất quà với tổng trị giá 1.246.000.000đ; phối hợp với các đoàn thể chính trị-xã hội thị xã vận động kinh phí tặng quà cho 101 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự với số tiền 10.100.000đ. Trích quỹ “Vì người nghèo” thị xã hỗ trợ 36 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 10.800.000đ, MTTQ phối hợp với các đoàn thể rà soát, hỗ trợ khởi công xây dựng 08 nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 04 nhà với tổng kinh phí 400 triệu đồng, phối hợp với Quân chủng phòng không-không quân hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 04 nhà Tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng kinh phí 160 triệu đồng, phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN thị xã khởi công xây dựng 01 nhà Tình thương với số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng; Phối hợp với đại đức Thích Huệ Trọng - Ủy viên Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPG Việt Nam nuôi dưỡng 10 trẻ mồ côi, mỗi cháu  được hỗ trợ 200.000đ/tháng/cháu cho đến 18 tuổi. Trích quỹ “Vì người nghèo” thị xã hỗ trợ 36 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 10.800.000đ; hỗ trợ 10 cháu trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 5 triệu đồng. Hiệp thương với các đoàn thể chính trị-xã hội thị xã thống nhất chương trình, nội dung thực hiện giám sát và phản biện xã hội và xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện mô hình chung “Tuyến đường sáng – xanh - sạch - đẹp, an toàn” năm 2022. Ngoài ra, Mặt trận thị xã phối hợp TT HĐND, UBND thị xã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tại phường Hương Xuân với 115 cử tri tham dự, có 09 ý kiến tham gia tại hội nghị; TXCT báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đến cử tri phường Hương Vân, Tứ Hạ, Hương Xuân, Hương Văn, Hương Chữ và các cơ quan, ban ngành của thị xã. Phối hợp tổ chức 09 buổi hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND thị xã, 03 buổi kết hợp với đại biểu HĐND tỉnh để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khoá VIII, kỳ họp thứ 04 HĐND thị xã khoá VII với hơn 278 cử tri tham dự và có hơn 63 lượt cử tri phát biểu ý kiến. Các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri đã được tổng hợp gửi đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và trả lời theo quy định. Qua đó, khối đại đoàn kết ngày càng được tăng cường và phát huy trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với thực hiện mô hình chung “Tuyến đường sáng – xanh - sạch - đẹp, an toàn” và triển khai phong trào thi đua yêu nước, chung sức xây dựng nông thôn mới năm 2022 góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội ở địa phương đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới.

Hội nghị nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 của UBND thị xã; hội nghị tập trung thảo luận một số vấn đề về thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, công tác giảm nghèo trên địa bàn thị xã. Hội nghị tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Thường trực Thị ủy, UBMT tỉnh, đồng thời đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo công tác Mặt trận 6 tháng nhằm đưa ra những giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác Mặt trận những tháng cuối năm 2022 và đề ra các hoạt động phối hợp, thống nhất hành động công tác Mặt trận các cấp trong 6 tháng còn lại trong năm, trong đó, nhấn mạnh việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; động viên nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương và Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Mặt trận.

Hạnh Đào - UBMTTQVN thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.283.789
Truy câp hiện tại 206