F:\F_Portal\huongtra.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tin Chính 2016
Quay lại12345Xem tiếp
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Việt Nam có 54 dân tộc anh em cùng sinh sống, trải qua lịch...
Khen thưởng tập thể, các nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2017 - 2022
Ngày cập nhật 25/07/2022

Ngày 11 tháng 7 năm 2022, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 1123/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 05 tập thể và 05 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2017-2022. Danh sách cụ thể:

I. Tập thể:

1. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hương Văn.

2. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Hương Bình.

3. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hương Vân.

4. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Cơ quan Thị ủy Hương Trà.

5. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Cơ quan chính quyền thị xã Hương Trà.

II. Cá nhân:

1. Ông Trần Xuân Thịnh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thị xã Hương Trà.

2. Ông Hồ Văn Thân, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thị xã, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hương Vân.

3. Bà Trần Thị Ngọc Nhung, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thị xã, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hương Văn.

4. Bà Võ Nữ Huyền Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thị xã, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Cơ quan Thị ủy Hương Trà.

5. Ông Hồ Vĩnh Hưng, Đoàn viên Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Cơ quan chính quyền thị xã Hương Trà./.

 (Có file Quyết định kèm theo)

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Lợi - Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.506.019
Truy câp hiện tại 199