F:\F_Portal\huongtra.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thị ủy Hương Trà: Tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh
Ngày cập nhật 02/08/2022

Ngày 18/7/2022, Ban Thường vụ Thị ủy ban hành Công văn số 731-CV/TU về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh.

Hiện nay, số ca mắc sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, ho gà…tăng cao tại nhiều địa phương trong cả nước. Trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 136 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 30 trường hợp mắc tay chân miệng. Dự báo số ca mắc sẽ tiếp tục tăng và có nguy cơ bùng phát trên diện rộng nếu không quyết tâm phòng, chống. Bên cạnh đó, dịch bệnh Covid-19 mặc dù đã được khống chế, kiểm soát tốt nhưng khả năng biến thể phụ của Omicron có khả năng xâm nhập, lây lan làm cho dịch Covid-19 tăng trở lại.

Ban Thường vụ Thị ủy đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã, các TCCS đảng trực thuộc Thị ủy, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã thực hiện một số nội dung sau:

1. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các địa phương, nhất là người đứng đầu trong việc phòng, chống dịch bệnh. Luôn đề cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng phương án, kịch bản phòng, chống dịch cụ thể; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương, đơn vị.

2. UBND thị xã chỉ đạo Trung tâm y tế phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương, đơn vị triển khai quyết liệt các biện pháp chuyên môn theo chỉ đạo của Sở Y tế và chỉ đạo các Trạm Y tế thực hiện việc thu dung, phân tuyến điều trị, tăng cường năng lực chẩn đoán, điều trị, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong. Đảm bảo đủ thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị cho công tác phòng, chống dịch bệnh và khám, chữ bệnh trên địa bàn.

3. Chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ. Khẩn trương đẩy nhanh công tác tiêm chủng theo tinh thần Công văn số 1184-CV/TU, ngày 28/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phát động chiến dịch tiêm chủng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi đầu, gương mẫu trong việc tiêm vắc xin Covid-19.

4. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã tích cực vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và người dân tham gia các phong trào vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh môi trường tại gia đình và cộng đồng; tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết, sởi, ho gà; tổ chức các chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy, loại bỏ các vật dụng phế thải có chứa nước đọng… Gắn các hoạt động phòng, chống dịch bệnh với phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” và các phong trào, cuộc vận động tại các địa phương, đơn vị.

5. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã, hệ thống đài truyền thanh cơ sở phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế tăng dung lượng, thời lượng tuyên truyền, thông tin về phòng, chống dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức phù hợp khác để người dân nhận thức đúng, đủ về nguyên nhân, nguy cơ mắc và các biện pháp phòng, chống bệnh; sự nguy hiểm của bệnh và tích cực chủ động phòng, chống dịch bệnh tại gia đình và cộng đồng.

Hoài Trang - BTG Thị ủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.283.789
Truy câp hiện tại 257