F:\F_Portal\huongtra.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
Ngày cập nhật 02/08/2022

Ngày 29 tháng 6 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản có hiệu lực ngày 15/8/2022.

Nghị định này thay thế nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 Về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

 Nghị định này quy định các hình thức khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản tại điểm 2, điều 24 Nghị định này quy định, như sau:

- Qua Cổng thông tin của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (http://www.batdongsan.xaydung.gov.vn); Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng;

- Thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu;

- Bằng hợp đồng giữa cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản và bên khai thác, sử dụng dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định của pháp luật.

Tập tin đính kèm:
Quốc Hùng - Đội QTĐT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.283.789
Truy câp hiện tại 495