F:\F_Portal\huongtra.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố quyết định thanh tra về chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Ngày cập nhật 02/08/2022

Thực hiện Kế hoạch Thanh tra năm 2022, ngày 21 tháng 7 năm 2022 tại phòng Kinh tế thị xã Hương Trà, Thanh tra thị xã Hương Trà đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra số 104/QĐ-TTr ngày 04 tháng 7 năm 2022 về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của phòng Kinh tế thị xã Hương Trà.

Thành phần tham dự gồm có đồng chí Trần Hữu Phúc - Chánh Thanh tra thị xã; Đoàn thanh tra. Về phía Phòng Kinh tế thị xã có đồng chí Trần Xuân Anh – Trưởng phòng Kinh tế; đồng chí Lê Thành Phước – Phó Trưởng phòng và chuyên viên phụ trách công tác kế toán và thủ quỹ. Đoàn Thanh tra gồm 03 thành viên do đồng chí Trần Đăng Quang - Phó Chánh Thanh tra thị xã làm Trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Đăng Quang - Trưởng đoàn thanh tra đã công bố toàn văn Quyết định thanh tra và kế hoạch thanh tra; nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn cuộc thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; dự kiến kế hoạch làm việc của Đoàn thanh tra; mối quan hệ công tác giữa Đoàn thanh tra và đối tượng thanh tra; các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra./.

Tập tin đính kèm:
Văn Huy - Phòng Thanh tra
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.283.789
Truy câp hiện tại 11.219