Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc thôi hưởng trợ giúp xã hội hàng tháng đối với 02 đối tượng bảo trợ xã hội thuộc phường Hương Xuân
Ngày cập nhật 02/08/2022

Ngày 15  tháng 7 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số  1136 /QĐ-UBND về việc thôi hưởng trợ giúp xã hội hàng tháng đối với 02 đối tượng thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội của phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà. Lý do:  Từ trần.

 

(Kèm theo Quyết định số: 1136 /QĐ-UBND ngày  15 tháng 7 năm 2022 của UBND thị xã Hương Trà)

 
                       

STT

Họ và tên đối tượng

Năm sinh

Trú quán

Thuộc đối tượng

Ngày thôi hưởng

Lý do

Ngày từ trần

Trích lục khai tử (bản chính/ bản sao)

Ngày cấp

Ghi chú

 
 
 
 

1

Phạm Bòn

1940

Tổ dân phố Xuân Tháp, phường Hương Xuân

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/07/2022

Từ trần

24/06/2022

280/2022/TLKT-BS

05/07/2022

 

 

2

Nguyễn Xề

1942

Tổ dân phố Thanh Tiên, phường Hương Xuân

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

01/07/2022

Từ trần

11/06/2022

277/2022/TLKT-BS

02/07/2022

 

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.147.118
Truy câp hiện tại 539