F:\F_Portal\huongtra.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc phân bổ kinh phí từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2021 chuyển sang chi cho năm 2022
Ngày cập nhật 02/08/2022

Ngày 13 tháng 07 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1127/QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền 490 triệu đồng (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi triệu đồng) từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2021 chuyển sang chi cho năm 2022; phân bổ cho Ban Chỉ huy quân sự thị xã Hương Trà để triển khai thực hiện công trình Cải tạo sân vườn Ban Chỉ huy quân sự thị đội Hương Trà

 

Giao trách nhiệm Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp kinh phí cho Ban Chỉ huy quân sự thị xã Hương Trà.

Ban Chỉ huy quân sự thị xã Hương Trà có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.283.789
Truy câp hiện tại 11.818