F:\F_Portal\huongtra.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc phân bổ kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2022 để triển khai thực hiện Nạo vét khẩn cấp các đoạn bồi lấp hói 7 xã
Ngày cập nhật 02/08/2022

Ngày 15 tháng 7 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1135/QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền 198.000.000 đồng (Một trăm chín mươi tám triệu đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách; phân bổ cho Phòng Kinh tế để triển khai thực hiện Nạo vét khẩn cấp các đoạn bồi lấp hói 7 xã (đoạn qua phường Hương Chữ và Hương Xuân) phục vụ công tác chống hạn vụ Hè Thu năm 2022.

 

Giao trách nhiệm Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp kinh phí cho phòng Kinh tế.

Phòng Kinh tế có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.283.789
Truy câp hiện tại 12.044