F:\F_Portal\huongtra.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc phân bổ kinh phí phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò
Ngày cập nhật 02/08/2022

Ngày 13 tháng 7 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1125/QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 42.000.000 đồng (Bốn mươi hai triệu đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2022 cấp cho Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn thị xã.

 

Giao trách nhiệm cho Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp kinh phí cho Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã.

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã có trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích, nội dung và quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.283.789
Truy câp hiện tại 15