Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ chi phí mai táng cho 02 đối tượng thuộc phường Hương Xuân
Ngày cập nhật 02/08/2022

Ngày  15 tháng 7 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số   1139/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội năm 2022, số tiền 14.400.000 đồng (Mười bốn triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn) để hỗ trợ chi phí mai táng cho 02 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ giúp bảo trợ xã hội hàng tháng đã từ trần trên địa bàn thị xã quản lý (Có danh sách kèm theo).

 

Mức hỗ trợ chi phí mai táng: 7.200.000 đồng/thân nhân (Bảy triệu hai trăm nghìn đồng/ thân nhân).

(Kèm theo Quyết định số 1139 /QĐ-UBND ngày  15  tháng  7  năm 2022 của UBND thị xã Hương Trà)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Họ và tên thân nhân

Năm sinh

Nơi thường trú

Quan hệ với người từ trần

Họ và tên người từ trần

Sinh năm

Thuộc đối tượng

Ngày từ trần

Trích lục khai tử (bản chính/bản sao)

Ngày cấp

Đơn vị cấp trích lục
 khai tử

Mức hỗ trợ

Ghi chú

 
 
 

1

Nguyễn Thị Ngõa

1946

Tổ dân phố Xuân Tháp, phường Hương Xuân

Vợ

Phạm Bòn

1940

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

24/06/2022

280/2022/TLKT-BS

05/07/2022

Phường Hương Xuân

7.200.000

 

 

2

Lê Thị Mỹ Đức

1949

Tổ dân phố Thanh Tiên, phường Hương Xuân

Vợ

Nguyễn Xề

1942

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

11/06/2022

277/2022/TLKT-BS

02/07/2022

Phường Hương Xuân

7.200.000

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

14.400.000

 

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.612.913
Truy câp hiện tại 3.107