F:\F_Portal\huongtra.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Khu tái định cư phường Hương Xuân
Ngày cập nhật 02/08/2022

Ngày 20 tháng 07 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1146/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Khu tái định cư phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

- Tên hạng mục: Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Khu tái định cư phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mã dự án: 7716642.

- Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà.

- Địa điểm: thị xã Hương Trà.

- Thời gian thực hiện: 15/02/2020 – 31/12/2021.

. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:                                                                                           

 

 

Đơn vị: 1000 đồng.

Stt

Nội dung

Dự toán

Giá trị

quyết toán

 

Tổng số

2.438.937

2.438.937

1

Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

2.438.937

2.438.937

2. Nguồn vốn đầu tư:                                                    


 

 

 

Đơn vị: 1000 đồng.

Nguồn vốn

Tổng mức đầu tư

Thực hiện

Giá trị phê duyệt quyết toán

Vốn đã

giải ngân

Còn được

giải ngân

Vốn phải thu hồi

1

2

3

4

5

6

Tổng số

2.465.355

2.438.937

2.438.937

0

0

- Vốn Trái phiếu chính phủ

 

2.438.937

2.438.937

0

0

Trách nhiệm của Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà và các đơn vị liên quan:

- Được phép tất toán nguồn chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là: 2.438.937.000 đồng.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.283.789
Truy câp hiện tại 287