F:\F_Portal\huongtra.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc phân bổ kinh phí từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2021 (đợt 6)
Ngày cập nhật 02/08/2022

Ngày 25 tháng 7 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1168/QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền 5.300.000.000 đồng (Năm tỷ, ba trăm triệu đồng) từ nguồn vốn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2021 chuyển sang năm 2022, cấp cho Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà để đầu tư xây dựng các công trình, chi tiết như sau:

 

Đơn vị: Triệu đồng.

Stt

Danh mục công trình

Số kinh phí thông báo

Chủ đầu tư

1

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khu vực Ruộng Cà, phường Hương Văn

3.000

Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà

2

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại tổ dân phố Xuân Tháp giai đoạn 2, phường Hương Xuân

2.300

 

Tổng cộng

5.300

 

Giao trách nhiệm cho: Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thông báo vốn cho Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, đúng quy định hiện hành.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.283.789
Truy câp hiện tại 519