F:\F_Portal\huongtra.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tin Chính 2016
Quay lại12345Xem tiếp
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Ngày 24/11/2022, Văn phòng Điều phối nông thôn mới thị...
Quyết định về việc công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2021-2022 cho ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 02/08/2022

Ngày 21 tháng 7 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1710 /QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 11 tập thể thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà, đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo năm học 2021-2022 (có danh sách kèm theo)

 

(Kèm theo Quyết định số: 1710 /QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2022của Ủy ban nhân dân tỉnh)

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà.

2. Trường Mầm non Hương Bình, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà.

3. Trường Mầm non Hương Văn, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà.

4. Trường Mầm non Tứ Hạ, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà.

5. Trường Tiểu học Hương Vân, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà.

6. Trường Tiểu học số 2 Hương Toàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà.

7. Trường Tiểu học số 2 Tứ Hạ, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà.

8. Trường Tiểu học số 1 Hương Văn, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà.

9. Trường Tiểu học số 1 Hương Chữ, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà.

10. Trường Trung học cơ sở Hồ Văn Tứ, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà.

11. Trường Trung học cơ sở Trần Đăng Khoa, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.510.636
Truy câp hiện tại 4.512