Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tin Chính 2016
Quay lại12345Xem tiếp
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Việt Nam có 54 dân tộc anh em cùng sinh sống, trải qua lịch...
Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiến hành sát hạch các thí sinh tốt nghiệp Đại học loại giỏi đăng ký dự tuyển vào công chức cấp xã năm 2022
Ngày cập nhật 08/08/2022

Sáng ngày 02 tháng 8 năm 2022, Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiến hành sát hạch các thí sinh tốt nghiệp Đại học loại giỏi đăng ký dự tuyển vào công chức cấp xã năm 2022.

Tham gia sát hạch có các thành viên Hội đồng kiểm tra sát hạch (được thành lập theo Quyết định số 1096/QĐ-UBND ngày 30/6/2022). Ông Đỗ Ngọc An, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng KTSH đã chỉ đạo tiến hành buổi sát hạch các thí sinh tốt nghiệp đại học loại giỏi đăng ký dự tuyển công chức cấp xã năm 2022, thực hiện theo quy chế kiểm tra sát hạch.

Có 02 thí sinh đủ điều kiện được tham gia sát hạch bằng hình thức phỏng vấn, tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển năm 2022. Trong đó, 01 thí sinh đăng ký dự tuyển vào vị trí công chức Tài chính – kế toán phường Hương Vân và 01 thí sinh đăng ký dự tuyển vào vị trí công chức Tư pháp – hộ tịch phường Hương Xuân.

Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, sát hạch đã phân công thành viên thực hiện công tác sát hạch đối với các thí sinh về: Trình độ hiểu biết chung và Kiến thức chuyên môn. Các thành viên thực hiện sát hạch và các thí sinh tham gia sát sạch đã thực hiện nghiêm túc./.

Nguyễn Thị Thi - Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.506.019
Truy câp hiện tại 319