F:\F_Portal\huongtra.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tin Chính 2016
Quay lại12345Xem tiếp
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Việt Nam có 54 dân tộc anh em cùng sinh sống, trải qua lịch...
Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022
Ngày cập nhật 08/08/2022

Nhằm tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về mối quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam; đồng thời, vun đắp và phát triển quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022. Cổng thông tin điện tử thị xã Hương Trà giới thiệu Thể lệ Cuộc thi này. (Kèm theo Thể lệ cuộc thi)

Tập tin đính kèm:
Hoài Trang - BTG Thị ủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.506.019
Truy câp hiện tại 634