F:\F_Portal\huongtra.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tin Chính 2016
Quay lại12345Xem tiếp
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Sáng ngày 30/11, UBND thị xã Hương Trà đã Khai...
QUYẾT ĐỊNH Thanh tra việc thu, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách và các khoản đóng góp trong và ngoài quy định
Ngày cập nhật 08/08/2022

Thực hiện Kế hoạch Thanh tra năm 2022, ngày 29 tháng 7 năm 2022 tại Thanh tra thị xã Hương Trà, Thanh tra thị xã đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra số 114/QĐ-TTr ngày 18 tháng 7 năm 2022 về việc Thanh tra việc thu, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách và các khoản đóng góp trong và ngoài quy định đối với các trường: Mầm non Bình Điền, Mầm non Hương Bình, Tiểu học số 3 Hương Toàn, Tiểu học Hương Vân, Trung học cơ sở Nguyễn Xuân Thưởng, Trung học cơ sở Nguyễn Khoa Đăng.

 

Thành phần tham dự gồm có: Ông Trần Hữu Phúc - Chánh Thanh tra thị xã; Đoàn thanh tra. Về phía các đơn vị trường học được thanh tra gồm Hiệu trưởng và Kế toán trường. Đoàn Thanh tra gồm 03 thành viên do ông Trần Đăng Quang - Phó Chánh Thanh tra thị xã làm Trưởng đoàn. 

Tại công bố, Ông Trần Đăng Quang - Trưởng đoàn thanh tra đã công bố toàn văn Quyết định thanh tra và Kế hoạch thanh tra; nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn cuộc thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; dự kiến kế hoạch làm việc của Đoàn thanh tra; mối quan hệ công tác giữa Đoàn thanh tra và đối tượng thanh tra; các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra./.

Tập tin đính kèm:
Văn Huy - Thanh tra thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.511.709
Truy câp hiện tại 4.934