F:\F_Portal\huongtra.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tin Chính 2016
Quay lại12345Xem tiếp
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Sáng ngày 30/11, UBND thị xã Hương Trà đã Khai...
Thông báo số 2370/UBND-TP về việc thông báo Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất bị hủy
Ngày cập nhật 08/08/2022

Ngày 03 tháng 8 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành Thông báo số 2370/UBND-TP về việc thông báo Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất bị hủy với thông tin cụ thể như sau:

 

1. Quyết định số 1659/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty Cổ phần Aninvest như sau:

- Địa chỉ thửa đất: Lô D1-4B, Khu đô thị Phú Mỹ An, khu A đô thị mới An Vân Dương, phường An Đông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Thửa đất số: 493;        Tờ bản đồ: 16;               Diện tích: 210m2;

- Mục đích sử dụng:  Đất ở tại đô thị;

- Thời hạn sử dụng:  Lâu dài;

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất;

- Số phát hành Giấy chứng nhận: CA 730947;

- Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận số: CT 06937;

Lý do thu hồi: Thu hồi để cấp lại Giấy chứng nhận theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2321/VPCP-VP1 ngày 02/4/2021 về thực hiện Kết luận số 355/KL-TTCP ngày 04/3/2021 của Thanh tra Chính phủ và quy định tại điểm d khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai 2013.

2. Quyết định số 1661/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Quý Huế như sau:

- Địa chỉ thửa đất: Xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Thửa đất số: 212;        Tờ bản đồ: 1;                 Diện tích: 200744m2;

- Mục đích sử dụng:  Đất khu công nghiệp;

- Thời hạn sử dụng:  Đến ngày 24/4/2059;

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm;

- Số phát hành Giấy chứng nhận: BK 727362;

- Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận số: CT 01835;

Lý do thu hồi: Do nhà nước thu hồi đất theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai.

3. Quyết định số 226/QĐ-STNMT ngày 19/7/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CG 256708 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho Hộ Ông, bà Phan Thể, Võ Thị Thanh Thắm ngày 08 tháng 04 năm 2020, tại thửa đất số 104 tờ bản đồ số 12, diện tích 447.9 m2, mục đích sử dụng: đất trồng cây hằng năm khác; thời hạn sử dụng đất: sử dụng đến ngày 15/10/2063; tọa lạc tại đồng La Ang, thôn Hạ, xã Dương Hòa, thị xã Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lý do thu hồi: Giấy Chứng nhận nêu trên đã được cấp sai nguồn gốc và đối tượng sử dụng đất.

 Vì vậy, UBND thị xã yêu cầu:

- Phòng Tư pháp và Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn không thực hiện việc chứng thực liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị hủy nêu trên.

Nếu phát hiện việc sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên, đề nghị các cơ quan, tổ chức kịp thời thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường để phối hợp giải quyết.

Văn Thu Thảo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.511.272
Truy câp hiện tại 4.765