F:\F_Portal\huongtra.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tin Chính 2016
Quay lại12345Xem tiếp
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Việt Nam có 54 dân tộc anh em cùng sinh sống, trải qua lịch...
Quyết định về việc trợ giúp xã hội hàng tháng đối với 08 đối tượng bảo trợ xã hội
Ngày cập nhật 08/08/2022

Ngày 29 tháng 7 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số  1181/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội thị xã năm 2022, để thực hiện chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng cho 08 đối tượng bảo trợ xã hội có hộ khẩu thường trú tại xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà. Mức chuẩn trợ giúp, hệ số trợ giúp và thời gian được tính hưởng trợ giúp (theo danh sách chi tiết đính kèm).     

 

( Kèm theo Quyết định số:  1181 /QĐ-UBND ngày 29 tháng  7 năm  2022  của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà)

 
                     

TT

Họ và tên

Năm sinh

Đơn vị

Thuộc đối tượng

Hệ số trợ giúp

Mức trợ giúp

Thời gian hưởng trợ giúp

Ghi chú

 
 

Thôn/TDP

Xã/Phường

 
 

1

Hoàng Thị Sương

10/05/1954

Thôn Cổ Lão

Hương Toàn

Người cao tuổi cô đơn dưới 80 tuổi thuộc hộ nghèo

1,5

540.000

01/07/2022

 

 

2

Hoàng Tăng Trường Hải

20/08/2006

Thôn Giáp Trung

Hương Toàn

Khuyết tật nặng là trẻ em

2,0

720.000

01/07/2022

 

 

3

Nguyễn Duy Chớ

10/05/1961

Thôn Giáp Trung

Hương Toàn

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

2,0

720.000

01/07/2022

 

 

4

Trần Thị Lựu

19/01/1951

Thôn Cổ Lão

Hương Toàn

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

2,5

900.000

01/07/2022

 

 

5

Phạm Hữu Hải

10/01/1941

Thôn Cổ Lão

Hương Toàn

Đại diện hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc bà Trần Thị Lựu sinh ngày 19/01/1951 là người khuyết tật đặc biệt nặng

1,0

360.000

01/07/2022

 

 

6

Nguyễn Thị Hà

12/12/1962

Thôn An Thuận

Hương Toàn

Đại diện hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc ông Nguyễn Xuân Duy sinh ngày 20/9/1935 là người khuyết tật đặc biệt nặng. Được Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội điều chỉnh từ khuyết tật nặng là người cao tuổi thành khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

1,0

360.000

01/07/2022

 

 

7

Nguyễn Thị Hạnh

07/08/1970

Thôn Liễu Cốc Hạ

Hương Toàn

Đại diện hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc bà Phan Thị Ninh sinh ngày 03/6/1936 là người khuyết tật đặc biệt nặng. Được Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội điều chỉnh từ người từ đủ 80 tuổi trở lên thành khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

1,0

360.000

01/07/2022

 

 

8

Phan Thị Hòa

10/02/1981

Thôn Vân Cù Nam Thanh

Hương Toàn

Đại diện hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc bà Hoàng Thị Châu sinh ngày 19/01/1951 là người khuyết tật đặc biệt nặng. Được Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội điều chỉnh từ khuyết tật nặng là người cao tuổi thành khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

1,0

360.000

01/07/2022

 

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.506.019
Truy câp hiện tại 337