F:\F_Portal\huongtra.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tin Chính 2016
Quay lại12345Xem tiếp
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Sáng ngày 30/11, UBND thị xã Hương Trà đã Khai...
Quyết định về việc phân bổ kinh phí phục vụ công tác đảm bảo ANTT và triển khai cẩm nang phòng ngừa tội phạm trên địa bàn
Ngày cập nhật 08/08/2022

Ngày 29 tháng 7 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1187/QĐ-UBND Trích ngân sách thị xã số tiền 500 triệu đồng (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng) từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2021 chuyển sang; phân bổ cho Công an thị xã Hương Trà để lắp đặt camera đảm bảo an ninh trật tự và triển khai cẩm nang phòng ngừa tội phạm trên địa bàn.

 

Giao trách nhiệm Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp kinh phí cho Công an thị xã Hương Trà

Công an thị xã Hương Trà có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.511.517
Truy câp hiện tại 4.869