F:\F_Portal\huongtra.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tin Chính 2016
Quay lại12345Xem tiếp
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Sáng ngày 30/11, UBND thị xã Hương Trà đã Khai...
Quyết định về việc điều chỉnh loại đối tượng, hệ số trợ giúp xã hội hàng tháng đối với 04 đối tượng bảo trợ xã hội
Ngày cập nhật 08/08/2022

Ngày  29 tháng 7 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số   1179/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội thị xã năm 2022, để điều chỉnh, bổ sung trợ giúp thường xuyên cho 04 đối tượng thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội, có hộ khẩu thường trú tại xã Hương Toàn,  thị xã Hương Trà được điều chỉnh loại đối tượng, hệ số trợ giúp, thời gian điều chỉnh trợ giúp đối với đối tượng bảo trợ xã hội (danh sách chi tiết đính kèm).   

(Kèm theo Quyết định số: 1179  /QĐ-UBND ngày   29  tháng  7 năm  2022  của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà)

               

Mức chuẩn trợ cấp: 360.000 đồng

STT

Họ và tên

Năm sinh

Thôn/TDP

Xã/Phường

Loại đối tượng trước khi điều chỉnh

Hệ số trợ giúp trước khi điều chỉnh

Mức trợ giúp hàng tháng trước khi điều chỉnh

Loại đối tượng sau khi điều chỉnh

Hệ số trợ giúp sau khi điều chỉnh

Mức trợ giúp hàng tháng sau khi điều chỉnh

Thời gian hưởng trợ giúp

Ghi chú

1

Phan Tiển

09/07/1962

Thôn Dương Sơn

Hương Toàn

Người khuyết tật nặng

1,5

540.000

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

2

720.000

01/07/2022

 

2

Nguyễn Xuân Duy

20/09/1935

Thôn An Thuận

Hương Toàn

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

2

720.000

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

2,5

900.000

01/07/2022

 

3

Phan Thị Ninh

03/06/1936

Thôn Liễu Cốc Hạ

Hương Toàn

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

1

360.000

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

2,5

900.000

01/07/2022

 

4

Hoàng Thị Châu

19/01/1951

Thôn Vân Cù Nam Thanh

Hương Toàn

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

2

720.000

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

2,5

900.000

01/07/2022

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.511.733
Truy câp hiện tại 4.940