F:\F_Portal\huongtra.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tin Chính 2016
Quay lại12345Xem tiếp
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Ngày 24/11/2022, Văn phòng Điều phối nông thôn mới thị...
Phê duyệt điều chỉnh danh sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn thị xã Hương Trà, giai đoạn 3, đợt 1 năm 2022
Ngày cập nhật 11/08/2022

Uỷ ban nhân dân thị xã Phê duyệt điều chỉnh danh sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn thị xã Hương Trà, giai đoạn 3, đợt 1 năm 2022 theo danh sách đã được UBND thị xã Hương Trà phê duyệt tại điều 1 của Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 06/4/2022, với các nội dung cụ thể như sau:

 

1. Phê duyệt ra khỏi danh sách hỗ trợ đối với hộ ông Đinh Văn Tứu, thuộc đối tượng phê duyệt hỗ trợ cải tạo, sửa chữa, địa chỉ tại thôn Phú Tuyên, xã Bình Thành.

2. Điều chỉnh hình thức hỗ trợ từ xây dựng mới sang cải tạo, sửa chữa, đối với 03 trường hợp thuộc địa bàn phường Hương Chữ, xã Hương Toàn, xã Bình Thành, theo phụ lục I đính kèm.

3. Điều chỉnh, tên người đã được phê duyệt hỗ trợ, đối với 11 trường hợp, do tên người đã được phê duyệt hỗ trợ đã chết thuộc địa bàn phường Hương Xuân và xã Hương Toàn, theo phụ lục II đính kèm.

Đối với phần kinh phí còn thừa do điều chỉnh tại mục 1, 2 nêu trên được điều chuyển sang hỗ trợ 02 trường hợp xây dựng mới thuộc địa bàn phường Hương Xuân, danh sách theo phụ luc III đính kèm.

 

Tập tin đính kèm:
Tấn Lâm - QLĐT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.510.656
Truy câp hiện tại 4.516