Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trung tâm DVNN khảo sát xây dựng mô hình năm 2023
Ngày cập nhật 08/09/2022

Thực hiện Đề án số 3696/ĐA-UBND ngày 01/12/2020 của UBND thị xã Hương Trà về Tái cơ cấu ngành nông nghiệp thị xã Hương Trà theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và kế hoạch số 459/KH-UBND ngày 05/02/2021 của UBND thị xã về triển khai thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp thị xã Hương Trà theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Để có cơ sở xây dựng các mô hình hỗ trợ nông dân ở các địa phương phát triển sản xuất nông nghiệp trong năm 2023. Từ ngày 17/08/2022 - 19/08/2022 Trung Tâm DVNN thị xã Hương Trà đã kết hợp với các địa phương phường, xã trên địa bàn thị xã khảo sát điều kiện đất đai, nhu cầu xây dựng mô hình năm 2023, để tham mưu UBND thị xã tiến hành triển khai xây dựng mô hình thí điểm.

Đặc biệt trong đợt khảo sát này Trung tâm DVNN thị xã Hương Trà cùng kết hợp với Doanh nghiệp SBC Hoàng Gia khảo sát đất thích hợp để xây dựng mô hình dược liệu cây Sâm Bố Chính./.

Bá Phú - Trung tâm DVNN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.147.118
Truy câp hiện tại 558