Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày cập nhật 08/09/2022

Ngày 18 tháng 8 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1292/QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 37.500.000 đồng (Ba mươi bảy triệu, năm trăm nghìn đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh cấp cho phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã để thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đã được phê duyệt tại Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của UBND thị xã Hương Trà.

 

Giao trách nhiệm cho:

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã cấp kinh phí cho phòng Lao động -Thương binh và Xã hội.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tiếp nhận kinh phí, chi trả kinh phí hỗ trợ cho người lao động đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, chế độ và quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.146.702
Truy câp hiện tại 1.593