F:\F_Portal\huongtra.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tin Chính 2016
Quay lại12345Xem tiếp
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Sáng ngày 30/11, UBND thị xã Hương Trà đã Khai...
Quyết định về việc điều chỉnh kinh phí nhà ở cho đối tượng người có công với cách mạng trên địa bàn thị xã Hương Trà, giai đoạn 3, đợt 01 năm 2022
Ngày cập nhật 08/09/2022

Ngày 18  tháng 8 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1303/QĐ-UBND về việc điều chỉnh ngân sách thị xã số tiền: 2.080.000.000 đồng (Hai tỷ không trăm tám mươi triệu đồng) tại Quyết định đã ban hành số 875/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 về việc phân bổ kinh phí nhà ở cho đối tượng người có công với cách mạng trên địa bàn thị xã Hương Trà,  giai đoạn 3, đợt 01 năm 2022.

 

Tổng số hộ phê duyệt điều chỉnh hỗ trợ: 83 hộ,

Trong đó,

- Số hộ hỗ trợ xây dựng mới 21 hộ, kinh phí hỗ trợ xây dựng mới: 0,84 tỷ đồng

- Số hộ  hỗ trợ  sửa chữa 62 hộ, kinh phí hỗ trợ sửa chữa:            1,24 tỷ đồng

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

 (Kèm theo Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 18 /8/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Đơn vị

Kinh phí đã phân bổ theo QĐ 875/QĐ-UBND ngày 04/5/2022

Kinh phí được điều chỉnh

Hình thức, số hộ hỗ trợ

Kinh phí hỗ trợ
theo Quyết định
875/QĐ-UBND

Hình thức, số hộ hỗ trợ

Số tiền

Tổng số
(hộ)

XD mới
(hộ)

Cải tạo, sửa
 chữa
(hộ)

Tổng số
(hộ)

XD mới
(hộ)

Cải tạo, sửa
 chữa
(hộ)

TỔNG CỘNG

82

22

60

2.080

83

21

62

2.080

1

Phường Hương Chữ

4

1

3

100

4

 

4

80

2

Phường Hương Xuân

31

11

20

840

33

13

20

920

3

Phường Hương Văn

11

1

10

240

11

1

10

240

4

Xã Hương Bình

3

0

3

60

3

0

3

60

5

Xã Bình Thành

4

1

3

100

3

 

3

60

6

Xã Hương Toàn

12

3

9

300

12

2

10

280

7

Xã Bình Tiến

17

5

12

440

17

5

12

440

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.511.323
Truy câp hiện tại 4.789