Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông, bà Nguyễn Tấn Tuyến – Nguyễn Thị Hồng, phường Tứ Hạ
Ngày cập nhật 22/09/2022

Ngày 12/7/2022, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 181/QĐ-UBND về việc Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo Quyết định, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 654507, do UBND huyện (nay là thị xã) Hương Trà cấp ngày 03/11/2005 ông, bà Nguyễn Tấn Tuyến – Nguyễn Thị Hồng Thủy sử dụng tại:

Thửa đất số: 142;               Tờ bản đồ số: 03;

Địa chỉ thửa đất: Khu vực 2, Thị trấn Tứ Hạ, huyện Hương Trà (nay là TDP 2, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà), tỉnh Thừa Thiên Huế;

Diện tích: 548 m2 (Bằng chữ: Năm trăm bốn mươi tám mét vuông);

Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 548 m2;

                                 Sử dụng chung: Không m2;

Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị (ODT): 300 m2.

                                   Đất vườn (LNK): 248 m2.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Nguồn gốc sử dụng đất: Được UBND huyện Hương Điền giao đất theo Quyết định số 61/QĐ.UB ngày 29 tháng 4 năm 1986.         

Lý do thu hồi: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông, bà Nguyễn Tấn Tuyến – Nguyễn Thị Hồng Thủy không đúng quy định pháp luật do công nhận sai diện tích đất ở theo quy định tại khoản 1, Điều 5 Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất có vườn ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 3626/2005/QĐ-UBND ngày 20/10/2005 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và sai thời hạn sử dụng đất theo Quy định tại điểm g, khoản 3, Điều 3 của Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ban hành kèm theo Quyết định số 24/2004/QĐ-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi Trường (quy định tại thời điểm cấp giấy).

(Chi tiết Quyết định kèm theo)./.

Tập tin đính kèm:
Thanh Thảo - Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.147.118
Truy câp hiện tại 571