Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông, bà Nguyễn Văn Năm - Nguyễn Thị Hoa, phường Tứ Hạ
Ngày cập nhật 22/09/2022

Ngày 31/5/2022, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 115/QĐ-UBND về việc Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo Quyết định, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 642642, do UBND huyện (nay là thị xã) Hương Trà cấp ngày 27/6/2005 cho ông, bà Nguyễn Văn Năm - Nguyễn Thị Hoa sử dụng tại:

Thửa đất số: 01;               Tờ bản đồ số: 27;

Địa chỉ thửa đất: Khu vực 8, Thị trấn Tứ Hạ, huyện Hương Trà (nay là phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà), tỉnh Thừa Thiên Huế;

Diện tích: 551,0 m2  (Bằng chữ: Năm trăm năm mươi mốt  mét vuông);

Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 551,0 m2;

                                Sử dụng chung: Không  m2;

Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị (ODT);

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;  

Nguồn gốc sử dụng đất: Sử dụng đất từ năm 1985, có giấy tờ được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.         

Lý do thu hồi: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông, bà Nguyễn Văn Năm - Nguyễn Thị Hoa không đúng quy định pháp luật do công nhận sai diện tích đất ở tại đô thị theo quy định tại khoản 2, Điều 3 Quyết định số 2894/QĐ-UB ngày 31/10/2000 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Quy định mức đất ở đô thị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (quy định tại thời điểm cấp giấy).

(Chi tiết Quyết định kèm theo)./.

Tập tin đính kèm:
Thanh Thảo - Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.147.118
Truy câp hiện tại 598