Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông, bà Hoàng Tấn Cư - Lê Thị Vân, phường Tứ Hạ
Ngày cập nhật 22/09/2022

Ngày 14/6/2022, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 123/QĐ-UBND về việc Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo Quyết định, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 904066, do UBND huyện (nay là thị xã) Hương Trà cấp ngày 14/12/2005 cho ông, bà Hoàng Tấn Cư – Lê Thị Vân sử dụng tại:

Thửa đất số: 62;               Tờ bản đồ số: 19;

Địa chỉ thửa đất: Khu vực 6, Thị trấn Tứ Hạ, huyện Hương Trà (nay là TDP 5, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà), tỉnh Thừa Thiên Huế;

Diện tích: 1466 m2 (Bằng chữ: Một nghìn bốn tram sáu mươi sáu mét vuông);

Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 1466 m2;

                                 Sử dụng chung: Không m2;

Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị (ODT).

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Nguồn gốc sử dụng đất: Được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.         

Lý do thu hồi: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông, bà Hoàng Tấn Cư - Lê Thị Vân không đúng quy định pháp luật do cấp sai đối tượng sử dụng đất theo quy định tại Bộ luật dân sự 1995 và công nhận sai diện tích đất ở theo quy định tại khoản 1, Điều 6 Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất có vườn ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 3626/2005/QĐ-UBND ngày 20/10/2005 của UBND tỉnh Thừa Thiên (quy định tại thời điểm cấp giấy).

(Chi tiết Quyết định kèm theo)./.

Tập tin đính kèm:
Thanh Thảo - Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.147.118
Truy câp hiện tại 624