Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Lễ phát động tuần lễ học tập suốt đời năm 2022
Ngày cập nhật 05/10/2022

Sáng ngày 01/10, Tại trường THCS Nguyễn Xuân Thưởng (xã Hương Toàn), UBND thị xã Hương Trà đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2022.  Dự lễ phát động có đồng chí Đỗ Ngọc An – Phó chủ tịch UBND thị xã, trưởng ban chỉ đạo xây dựng XHHT thị xã; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của thị xã; hiệu trưởng các trường học trên địa bàn xã Hương Toàn.

Cảnh toàn lễ phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2022 tại trường THCS Nguyễn Xuân Thưởng 

Diễn ra từ ngày 01- 07/10/2022 với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19”. Thị xã Hương Trà sẽ tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học, hoạt động thư viện; đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tầm quan trọng và vai trò của chuyển đổi số trong việc cung ứng cơ hội học tập suốt đời; khuyến khích các cơ quan, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ phối hợp, đồng hành, tài trợ triển khai các lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng internet an toàn, hiệu quả cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, phụ huynh; tổ chức các sân chơi, diễn đàn, cuộc thi có chủ đề về cộng đồng số, công dân số để phát triển các kỹ năng và năng lực thiết yếu của công dân trong thời đại số và toàn cầu hoá.

Đồng chí Đỗ Ngọc An – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà phát biểu phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2022

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Đỗ Ngọc An nhấn mạnh: Thông qua lễ phát động nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường vai trò, trách nhiệm và huy động sự quan tâm, tham gia của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ, đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, qua đó đáp ứng nhu cầu học tập trong bối cảnh bình thường mới sau đại dịch Covid-19. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu, ngay sau lễ phát động, các em học sinh cần phải tiếp tục hăng hái thi đua học tập, rèn luyện đạo đức trở thành công dân có ích cho xã hội, phấn đấu học tập để nắm bắt công nghệ, ứng dụng vào học tập. Đối với người dân, cần quan tâm, tạo điều kiện cho con em học tập, đồng thời tự mình học tập, biết vận dụng công nghệ số vào lao động sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Các trung tâm học tập cộng đồng phối hợp với hội khuyến học, các tổ chức đoàn thể tại địa phương xây dựng chương trình học tập cụ thể, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội địa phương, hướng tới xây dựng xã hội học tập.

Văn Vinh - Trung tâm VHTT&TT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.636.647
Truy câp hiện tại 130