Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới góp phần xây dựng thị xã Hương Trà phát triển nhanh và bền vững
Ngày cập nhật 14/10/2022

Sức khoẻ là vốn quý nhất của mỗi người dân và của cả xã hội. Đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân là đầu tư cho phát triển. Những năm qua cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn thị xã Hương Trà luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân đạt được những kết quả quan trọng.

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” với sự tham mưu tích cực, chủ động của ngành y tế, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị được quan tâm đầu tư, đến nay trên địa bàn thị xã có 2 Bệnh viện và 9 trạm y tế xã, phường cơ bản đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh cho Nhân dân. Trong đó, Trung tâm Y tế Hương Trà và Bệnh viện Đa khoa Bình Điền được trang bị nhiều máy móc, thiết bị khám, chữa bệnh hiện đại kỹ thuật cao như: máy siêu âm 3D, nội soi tiêu hóa, bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tiêu hóa, máy sinh hóa tự động, máy gây mê, máy sốc điện, máy thở và các dụng cụ chuyên môn khác; các trạm Y tế xã, phường được quan tâm đầu tư xây dựng đạt chuẩn đảm bảo công tác khám bệnh, chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh.  Đội ngũ cán bộ y tế được tăng cường về số lượng và chất lượng, luôn được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đến năm 2022 thị xã đạt trên 6,2 bác sỹ/vạn dân, 100% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế.

Công tác khám, chữa bệnh tập trung vào các mục tiêu nâng cao chất lượng chuẩn đoán, điều trị, phục vụ. Đã thực hiện thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ở tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn; tiếp nhận tất cả các bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện không cần giấy chuyển viện; các bệnh nhẹ hơn hoặc sau khi được điều trị ổn định sẽ được hướng dẫn trở lại trạm y tế để tiếp tục khám chữa bệnh và chăm sóc. Công tác y học cổ truyền ngày càng được củng cố và phát triển, khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại bệnh viện được duy trì và mở rộng diện bệnh điều trị, 100% các xã, phường có cán bộ và triển khai phòng chuẩn trị y học cổ truyền.

Công tác phòng, chống dịch bệnh, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số được coi trọng. Ngành y tế đã làm tốt công tác tham mưu chỉ đạo, giám sát, phát hiện sớm, xử lý các bệnh truyền nhiễm; luôn chủ động, chuẩn bị sẵn sàng thuốc, vật tư, nhân lực và phương tiện, kịp thời đáp ứng khi có dịch xảy ra, trong 5 năm qua không có dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn thị xã; các dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, viêm cầu lợn, thủy đậu, quai bị đều được chủ động khống chế và dập tắt kịp thời. Đặc biệt, trong tình hình dịch Covid-19 toàn ngành y tế và hệ thống chính trị - xã hội đã vào cuộc một cách đồng bộ giúp kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu quốc gia về y tế, nhất là chương trình phòng, chống HIV/AIDS với sự vào cuộc mạnh mẽ, có sự cam kết của các cấp, các ngành. Đồng thời, các chương trình phòng chống bệnh lao, bệnh phong, bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng, phòng chống mù lòa, nha học đường, phòng chống các rối loạn do thiếu Iot, thiếu Vitamin A... cũng được triển khai đạt kết quả cao, hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản hàng năm. 

Công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em được quan tâm, nhất là tai biến sản khoa, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi toàn thị xã giảm còn 6,3%, không có tử vong mẹ. Thực hiện quản lý, chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng được quan tâm. Công tác quản lý người khuyết tật đã được triển khai tại 9/9 xã, phường; chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho người khuyết tật hàng năm tổ chức vào chương trình tập luyện tại nhà; hỗ trợ dụng cụ cho người khuyết tật dạng vận động từng bước có hiệu quả, góp phần cho người khuyết tật có khả năng hòa nhập cộng đồng.

Cùng với đó, công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe được quan tâm; hình thức, nội dung, chất lượng, hiệu quả tuyên truyền được nâng cao. Trọng tâm tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác y tế; phòng, chống dịch bệnh; chăm sóc, sức khỏe Nhân dân; công tác dân số kế hoạch hóa gia đình...;

Với những kết quả trên đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác y tế và chăm sóc sức khoẻ Nhân dân trên địa bàn thị xã; chất lượng khám bệnh, chữa bệnh được nâng lên; chất lượng thể lực và tuổi thọ trung bình của người dân được nâng lên...

Tuy nhiên, công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế, nhất là nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực y tế, trang thiết bị kỹ thuật và đội ngũ của ngành. Bên cạnh đó, hệ thống tổ chức y tế còn thiếu ổn định, hoạt động chưa thực sự hiệu quả, đặc biệt là các Trạm Y tế xã, phường chưa bảo đảm công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu. Chất lượng dịch vụ chưa đáp ứng yêu cầu. Trình độ chuyên môn và năng lực của một số cán bộ ngành y tế có mặt chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, nhất là đối với cán bộ y tế tuyến xã, phường... đang đặt ra những vấn đề mới, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền các cấp và ngành y tế thị xã trong thời gian tới cần tiếp tục quan tâm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu cơ bản, nhóm nhiệm vụ đã được xác định trong Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 20 và các văn bản của Thị ủy về lĩnh vực y tế, trong đó nhấn mạnh đến một số nhiệm vụ như:

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đưa các mục tiêu chỉ tiêu về y tế vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân. Đổi mới về nội dung, hình thức phù hợp để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; phát động các phong trào thi đua có các nội dung, tiêu chí liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tiếp tục kiện toàn và củng cố bộ máy Y tế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; củng cố cơ sở vật chất nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Phát triển mạng lưới khám bệnh chữa bệnh theo nguyên lý y học gia đình. Quan tâm chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi.

Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp, chú trọng công tác dự phòng, nâng cao năng lực khám sàng lọc, phát hiện sớm và kiểm soát bệnh tật; quản lý, điều trị các bệnh không lây nhiễm, bệnh mãn tính.

Phát triển y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại trong phòng bệnh, khám, chữa bệnh; phục hồi chức năng, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tiếp tục đổi mới phong cách, tinh thần thái độ phục vụ của nhân viên y tế, nâng cao y đức; xây dựng cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh.

Tăng cường công tác quản lý hoạt động hành nghề Y, Dược trên địa bàn.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh. Thực hiện hệ thống sổ sức khỏe điện tử đến từng người dân. Cập nhật thông tin, chỉ số sức khỏe tiến tới mọi người dân đều được theo dõi, quản lý sức khỏe, khám và chăm sóc sức khỏe định kỳ.

Bảo đảm quyền lợi chế độ chính sách trong khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, người lao động tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, học sinh… để nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Hoài Trang - BTG Thị ủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.636.647
Truy câp hiện tại 133