Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội nghị Công tác phối hợp giáo dục hướng nghiệp – dạy nghề phổ thông năm học 2022-2023
Ngày cập nhật 14/10/2022

Vừa qua, Trung tâm GDNN-GDTX Hương Trà đã tổ chức Hội nghị Công tác phối hợp giáo dục hướng nghiệp – dạy nghề phổ thông năm học 2022-2023. Tham gia hội nghị có đại diện lãnh đạo Phòng GD&ĐT thị xã, Hiệu trưởng, Hiệu phó của các trường phổ thông trên địa bàn thị xã; cán bộ phụ trách các tổ chuyên môn của Trung tâm.

Tại Hội nghị, Ban giám đốc trung tâm GDNN-GDTX đã nêu lên kết quả công tác giáo dục hướng nghiệp - Dạy nghề phổ thông năm học 2021-2022. Với những thuận lợi và khó khăn, tồn tại và hạn chế trong công tác giáo dục hướng nghiệp - Dạy nghề phổ thông trong năm học 2021-2022. Từ đó, nêu lên phương hướng, kế hoạch công tác Giáo dục hướng nghiệp - dạy nghề phổ thông Năm học 2022 – 2023.

Đại diện Phòng GD&ĐT, trường phổ thông cũng trình bày các ý kiến nhằm phối hợp điều chỉnh các hoạt động giáo dục hướng nghiệp – Dạy nghề phổ thông trong năm tiếp theo được hiệu quả./.

Mai Chi - Trung tâm GDNN-GDTX
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.636.647
Truy câp hiện tại 487