Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Rà soát và kiểm tra công tác quản lý, phát huy giá trị các hiện vật, tài liệu, tác phẩm nghệ thuật
Ngày cập nhật 14/10/2022
Đình La Chữ

Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh về việc Kiểm kê hiện vật, tài liệu, tác phẩm nghệ thuật tại các di tích đã được xếp hạng và Bảo tàng công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Ngày 12/10/2022, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với UBND thị xã Hương Trà tổ chức rà soát và kiểm tra công tác quản lý, phát huy giá trị các hiện vật, tài liệu, tác phẩm nghệ thuật tại các di tích trên địa bàn thị xã.

Chùa La Chữ

Qua rà soát, một số hiện vật, tài liệu, tác phẩm nghệ thuật ở một số di tích có thay đổi so với đợt kiểm kê bước 1 và được Đoàn làm việc ghi nhận. Đoàn làm việc đã lắng nghe các kiến nghị, đề xuất tại các di tích cũng như thông tin các nội dung liên quan để các bên có sự phối hợp trong công tác quản lý, phát huy giá trị các hiện vật, tài liệu, tác phẩm nghệ thuật trên địa bàn.

Đình Cổ Lão

Sau khi thực hiện quá trình rà soát, kiểm tra Đoàn làm việc sẽ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

 

My Na - VHTT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.131.225
Truy câp hiện tại 162