Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia năm 2022
Ngày cập nhật 20/10/2022

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo theo tiến độ chung theo yêu cầu của Chính phủ, UBND tỉnh.

UBND thị xã Hương Trà đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 7 công trình trên tổng số 9 công trình thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia triển khai thực hiện trong năm 2022 (Kèm theo Quyết định số 1500/QĐ-UBND, 1501/QĐ-UBND, 1502/QĐ-UBND, 1503/QĐ-UBND, 1504/QĐ-UBND, 1505/QĐ-UBND, 1506/QĐ-UBND ngày 06/10/2022). Căn cứ Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mà UBND thị xã đã phê duyệt, các Chủ đầu tư tiến hành thông báo đăng tải mời thầu, lựa chọn nhà thầu và tiến hành triển khai thi công theo quy định.

Tập tin đính kèm:
Viết Công - Phòng TCKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.765.154
Truy câp hiện tại 6.199