Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phân bổ kinh phí Sữa chữa, thay thế biển tên đường trên địa bàn thị xã
Ngày cập nhật 20/10/2022

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4 vừa qua, trên địa bàn thị xã có nhiều cây xanh bị gãy đổ, có nhiều bảng tên đường bị nghiêng ngả, đổ gãy và nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật bị hư hỏng…. Để khắc phục hậu quả đó cũng như nâng cấp, sữa chữa hệ thống bảng tên đường trên địa bàn thị xã, UBND thị xã đã thông báo kinh phí với số tiền là 201 triệu đồng để nâng cấp, cải tạo (kèm theo Thông báo số 3163/TB-UBND ngày 13/10/2022) góp phần chỉnh trang tạo bộ mặt đô thị.

Tập tin đính kèm:
Viết Công - Phòng TCKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.765.128
Truy câp hiện tại 6.194