Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

THÔNG BÁO Về việc phân bổ kinh phí Sự nghiệp Kinh tế thị xã năm 2022 (đợt 2)
Ngày cập nhật 20/10/2022

Ngày 15 tháng 7 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Thông báo số 2197/TB-UBND về việc phân bổ kinh phí Sự nghiệp Kinh tế thị xã năm 2022 (đợt 2).

Tập tin đính kèm:
Viết Công - Phòng TCKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.675.631
Truy câp hiện tại 5.513