Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phân bổ kinh phí mua sắm tăng cường cơ sở vật chất trường học
Ngày cập nhật 20/10/2022

Ngày 13 tháng 10 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Thông báo số 3165/TB-UBND về việc phân bổ kinh phí mua sắm tăng cường cơ sở vật chất trường học.

Tập tin đính kèm:
Viết Công - Phòng TCKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.675.631
Truy câp hiện tại 5.750