Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tiếp tục đẩy mạnh Chương trình kích cầu hỗ trợ bê tông giao thông ngõ, xóm các phường, xã trên địa bàn thị xã
Ngày cập nhật 20/10/2022

Chương trình kích cầu hỗ trợ bê tông giao thông ngõ, xóm các phường, xã trên địa bàn thị xã đã được UBND thị xã quan tâm, sâu sát trong những năm qua. Đây là chính sách hỗ trợ của nhà nước cùng với nhân dân bàn đóng góp để hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn thị xã. Chương trình nhận được sự quan tâm, ủng hộ rất lớn của người dân.

Để tiếp tục phát huy chính sách nhà nước phù hợp với nguyện vọng của người dân, trong 9 tháng đầu năm 2022, UBND thị xã đã phân bổ số tiền với tổng kinh phí là 9.585 triệu đồng (kèm theo Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 và Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 16/8/2022) để hỗ trợ cho các địa phương xây dựng các tuyến bê tông ngõ, xóm góp phần chỉnh trang đô thị, dần thay đổi bộ mặt đô thị của các phường, xã.

Tập tin đính kèm:
Viết Công - Phòng TCKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.675.631
Truy câp hiện tại 5.881