Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên
Ngày cập nhật 20/10/2022

Thực hiện Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Ngày 06 tháng 10 năm 2022, UBND thị xã đã có quyết định số 1513/QĐ-UBND về phân bổ kinh phí thực hiện chính sách miễn, giảm học phí đối với sinh viên Trần Thị Thuý Hằng học ngành tiếng Nhật tại trường Trung cấp Âu Lạc Huế, niên khóa 2019-2021. Đây là một trong những trường hợp thuộc đối tượng chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021.

Tập tin đính kèm:
Viết Công - Phòng TCKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.675.631
Truy câp hiện tại 6.018